ورود به صفحه اصلی سایت  ارتباط با ما  بلاگ اطلاع رسانی شرکت پترو کاسپین  اخبار شرکت پترو کاسپین  دانشنامه اطلاعات عمومی شرکت پتروکاسپین   دانلود کاتالوگ پترو کاسپین   لیست قیمت محصولات پترو کاسپین   فرم استخدام در شرکت پترو کاسپین   درباره شرکت پترو کاسپین
English فارسی Türk العربية Russian Çin
تماس با ما
021-41805
88328842

کنترل ولو

کنترل ولو وسیله ای است که با اعمال نیرویی غیر از نیروی دست عمل می نماید و میزان جریان سیال را در یک سیستم کنترل فرایندی تنظیم می کند، کنترل ولو یا همان  شیر کنترل شامل یک شیر است که به یک مکانیزم محرکه (actuator) که توانا ئی تغییر عنصر کنترل کننده سیال را دارد متصل می باشد .این تغییر بر مبنای سیگنالی است که از سیستم کنترل دریافت میشود. کنترل  ولو عنصر نهایی در لوپ کنترل است و نقش مهم و اساسی در یک صنعت فرایندی ایفا می نماید .به طور کلی کنترل ولو ها بر اساس مشخصه های مختلف طبقه بندی می شوند مثلا بر اساس نوع جنس بدنه، نوع سیال،نوع حرکت و …
انواع شیر از لحاظ نوع حرکت


شیرهای کنترل از لحاظ نوع حرکت بند آور به دو دسته تقسیم میشوند:
١-شیر با حرکت خطی
٢-شیر با حرکت دورانی
نحوه عملکرد ولو  دو حالت دارد:
Direct acting valve:
شیر کنترلی که موقعی که سیگنال اعمالی روی محرک افزایش می یابد، می بندد.
Reverse Acting Valve:
شیر کنترلی که موقعی که سیگنال اعمالی روی محرک افزایش می یابد، باز می نماید.
قسمت های تشکیل دهنده کنترل ولو:
Body:
بدنه شیر اصلی ترین قسمتی از شیر است که تحت فشار می باشد. این قسمت شامل اتصالات و مسیر جریان می باشد. این قسمت همچنین محل لازم برای نشیمنگاه و بندآور (seat) و (plug) را فراهم میآورد.
Bonnet:
ساقه قسمتی از شیر است که میله شیر(Stem) در آن حرکت می کند و به عنوان یک هدایت کننده (Guid) برای میله شیر می باشد. ساقه شیر همچنین در برگیرنده جعبه آب ببند وآب ببندها می باشد. ساقه می تواند یکپارچه، پیچی یا فلنجی باشد.
Actuator
محرک یکی از قسمتهای اساسی و مهم در شیرهای کنترل می باشد. کار آن اعمال نیرو و فشار به میله شیر و حرکت آن جهت تغییر وضعیت عضو مسدود کننده میباشد. با حرکت عضو مسدودکننده جریان سیال تنظیم و یا قطع و وصل می گردد. محرکها دارای انواع مختلفی می باشند.
عموما محرکها به صورت زیر طبقه بندی می گردند.
۱- Diaphragm Actuators
در این نوع، سیال بر روی یک عضو انعطاف پذیر (دیافراگم) عمل می نماید و باعث حرکت میله شیر میگردد.
۲- Piston Actuators
در این نوع سیال بر روی یک عضو قابل حرکت پیستون شکل عمل م ی نماید و
باعث حرکت خطی میله شیر می گردد.
۳- Electro-Mechanical Actuators
وسیله ای که از یک موتور الکتریکی جهت حرکت میله شیر استفاده می نماید . این محرکها می تواند در پاسخ به یک سیگنال آنالوگ یا دیجیتال الکتریکی عمل نماید.
۴- Electro-Hydraulic Actuators
این عملگرها همان طور که از اسمشان مشخص است با فرمان الکتریک و فشار روغن هیدرولیک عمل می کنند.
Power Unit
قسمتی از محرک که انرژی سیال یا الکتریک یا مکانیک را به حرکت میله شیر تبدیل می نماید.
قسمت های تشکیل دهنده actuator
Cage
عضوی سیلندر مانند و توخالی است که قسمتی از تریم شیر محسوب می گردد. از این عضو می توان به عنوان یک هدایت کننده جهت هدایت بندآور بر روی نشیمنگاه استفاده نمود  که ممکن است دارای حفره با اشکال مختلف باشد که Cage بعضی از انواع شیرها همچنین می تواند به عنوان کاهنده سر و صدا Anti-Cavitation و نیز به عنوان یک وسیله ضد کاویتاسیون (Noise) استفاده شود.
Diaphragm
عضو انعطاف پذ یری است که نسبت به فشار اعمال شده به آن واکنش می دهد و نیر و را به صفحه دیاگرام و سپس میله شیر(stem) انتقال می دهد.
Plug
یک عضو استوانه ای شکل که در مسیر جریان با حرکت خطی جهت تنظیم جریان سیال حرکت می کند. این عضو همچنین می تواند یک استوانه یا مخروط ناقص باشد که جریان سیال از درون آن عبور می کند و با حرکت دورانی خود جریان سیال را تنظیم مینماید.
Diaphragm Actuator
به این نوع محرکها، دیافراگم و فنر نیز می گویند. وضعیت قرار گرفتن فنر در نوع محرک موثر می باشد. اصولا شیرهای کنترل با محرک تقسیم می شوند:
ATC: air to closeو ATO: air to close
دیافراگم و فنر به دو دسته فنر به قسمی در محرک قرار گرفته که در حالت طبیعی میله ATO در شیرهای از نوع شیر را پایین نگه داشته و باعث بسته شدن مسیر جریان میگردد. فشار سیال از زیر محفظه دیافراگم به قسمت تحتانی دیافراگم فشار اعمال مینماید . نیروی حاصله باعث حرکت دیافراگم به سمت بالا شده و نهایتا میله شیر را نیز به سمت بالا حرکت می دهد و بدین صورت مسیر جریان باز می گردد. این شیرها به دلیل اینکه اعمال فشار هوا بر روی دیافراگم باعث باز شدن میگردد Air-to-Open نامگذاری شده اند. در این شیرها وضعیت و نحوه قرار گرفتن ATO عکس حالت ATC شیرهای فنر  و به قسمی است که در حالت عادی و بدون اعمال نیرو بر روی دیافراگم شیر در حالت باز می باشد. هوا از قسمت بالایی محفظه به سمت فوقانی دیافراگم نیرو اعمال می نماید و باعث حرکت میله شیر به سمت پایین شده و باعث محدود کردن جریان سیال و نهایتا قطع آن می شود.
نکته ای که در شیرهای کنترل از نوع دیافراگم و فنر مهم می باشد در نظر گرفتن وضعیت آنها است که بسیار حایز اهمیت می باشد. در بعضی موارد لازم است که شیر در صورت از دست دادن هوا کاملا باز نماید تا به سیستم آسیبی وارد نشود و یا بالعکس . این موضوع از بعد ایمنی دستگاهها در کنار شیرهای کنترل P& ID مهم میباشد.
موقعیت دهنده شیر Valve Positioner
را دقیقا در وضعیت مناسب با ( stem) دستگاهی است که میله متحرک شیر Positioner پیغام فرستاده شده از کنترلر قرار میدهد. شیر کنترل به دلایل مختلف سفت و محکم شده باشد و در برابر stem در شرایطی که آنقدر فشار هوای دیافراگم را افزایش می دهد تا Positioner ، حرکت مقاومت نشان می دهد افزایش سرعت عمل شیر کنترل Positioner به حرکت درآید . یکی دیگر از مزایای stem می باشد. به خصوص برای سیستمهای نیوماتیک وقتی فرمان از راه دور فرستاده می شود و وارد دیافراگم می شود، به علت فشار کم و کندی انتقال پس از مدت زمان طولانی شیر کنترل با ارسال هوای با فشار بالا روی دیافراگم به شیر کنترل سریعتر Positioner عمل می کند ولی فرمان عمل می دهد.
هوای فشرده با دیافراگم وفنر یا با استفاده از پیستون بشرح زیر برای حرکت ساده بکار میرود:
۱- در مورد استفاده از د یافراگم و فنر : شیر دیا فراگمی مجهز به یک د یافراگم م ی باشد که از جنس لاستیک و در داخل بدنه قرار دارد –هوای فشرده روی دیافراگم فشار آورده ومتعاقبًا باعث فشرده شدن فنر و حرکت ساقه می شود. با تعویض فنر م ی توان با همان شرا یط قبلی فشار و حرکت جدیدی روی ساقه دست آورد.
۲- در مورد استفاده از پیستون: طرز کار دستگاه بدین ترتیب است که فشارهوا درهر طرف روی پیستونی که در سیلندر حرکت می کند وارد شده که متعاقبًا باعث حرکت ساقه می شود می توان راندمان دستگاه را بالا برد. Posioner با نصب دستگاهی بنام محرک های هیدرولیکی بواسطه قدرت زیادی که دارند می توانند در مورد ساقه هائی که وزن سنگینی دارند مورد استفاده قرار گیرند. محرک های برقی برای کنترل دستگاه از راه دور بکار می روند. در این مورد شیر با محرک دستی نیز مجهز است که در صورت نبودن برق مورد استفاده قرار می گیرد.

Actuator
محرک همانطور که قبلا گفته شد محرک آن قسمت از شیر خودکار است که فرمانهای دریافتی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند و باعث باز و بسته کردن شیر می شود. در اینجا نوعی از محرک که با هوای فشرده و با کمک دیافراگم کار می نماید توضیح داده می شود.
دیافراگم:
جسم دایره ای شکل قابل ارتجاعی است که کناره آن در فضای بین دو پوسته محکم شده و وسط آن بوسیله یک پیچ به صفحه دیافراگم و ساقه شیر متصل است صفحه دیافراگم جسم فلزی دایره شکلی است (کوچکتر از دیافراگم ) که برای جلوگیری از پاره شدن دیافراگم و وارد کردن کلیه نیروهای وارد بر دیافراگم به ساقه شیر بکار می رود. فنر محرک بین صفحه دیافراگم ونشیمنگاه فنر قرار گرفته و همیشه نیروی آن در جهت عکس نیرو محرک عمل می کند . نشیمنگاه فنر صفحه فلزی است که ساقه از وسط آن میگذرد. در یک طرف نشیمنگاه فنر و در طرف دیگر تنظیم کننده نیروی فنر قرار گرفته است. ساقه محرک که از وسط فنر گذشته از یک طرف به دیافراگم و صفحه دیافراگم متصل می شود واز طرف دیگر به بندآور . تنظیم کننده نیروی فنر، بصورت غلافی در اطراف ساقه قرار گرفته که به علت داشتن پیچ می توان آن را در طول ساقه بالا و پائین برد و نیروی فنر را کم یا زیاد کرد.مهره اتصال دهنده مهره ایست که در زیر تنظیم کننده نیروی فنر قرار دارد و دو قسمت ساقه راقسمتی از محرک است که به بدنه شیر وصل می شود . معرف (Yoke) بهم متصل می کند. پایه محرک تیغه باریکی است که مقدار باز و بسته بودن شیر را از روی یک صفحه Travel Indicator حرکت صفحه Travel Indicator Scale مدرج بنام مقیاس تحرک، نشان می دهد و بالاخره مقیاس تحرک روی پایه محرک محکم شده است. Travel Indicator مدرجی است که در مقابل Piston Actuator محرک پیستونی محرک پیستونی ساده تر از محرک دیافراگمی است و بنا به اصل اختلاف فشار در دو طرف باعث اختلاف فشار (Signal) پیستون با ز و بسته می شود. باید در نظر داشت که فرمان های رسیده در دو طرف پیستون می گردند. ساقه و آ ب بند میله اتصالات ساقه Bonnet Connections  یا Stem Seal یا ساقه شیر قسمتی از شیر است که شامل آ ب بندهای میله Bonnet می باشد. این قسمت می تواند طوری باشد که باز شود و با باز شد ن آن به packing gland قسمتهای داخلی شیر دسترسی پیدا کنیم و یا میتواند یک قسمتی از بدنه شیر باشد Stem از لحاظ تراز بودن در میان Bonnet ضروری است که نحوه اتصال و وصل کردن به نحوه مطلوبی باشد و نیز باید آنقدر محکم باشد که توان فشارهای plug ها و packingمحرک را داشته باشد. Actuator وارده بر روی خود از طرف می تواند به صورت پیچی باشد ولی برای اکثر Bonnet ، برای شیرهای کوچک تا حدود” ۲ لایی  نصب  Gasket به صورت فلنجی بوده و بین فلنج نیز Bonnet Connectins موارد میگردد.

برند های تولید کننده شیرهای کنترل:
کنترل ولو فیشر fisher control valve
کنترل ولو سامسون Samson control valve
کنترل ولو ماسونیلان   masoneilan control valve
کنترل ولو شونبرگر schoenberger control valv
و…


یک نظر بدهید

تلفن: 8842 8832

فکس: 8862 8832

تالار گفتمان صنعتی

شرکت پترو کاسپین sign up form


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non

شرکت پترو کاسپینlogin form