ورود به صفحه اصلی سایت  ارتباط با ما  بلاگ اطلاع رسانی شرکت پترو کاسپین  اخبار شرکت پترو کاسپین  دانشنامه اطلاعات عمومی شرکت پتروکاسپین   دانلود کاتالوگ پترو کاسپین   لیست قیمت محصولات پترو کاسپین   فرم استخدام در شرکت پترو کاسپین   درباره شرکت پترو کاسپین
English فارسی Türk العربية Russian Çin
تماس با ما
021-41805
88328842

لیست قیمت پمپ پنتاکس

لیست قیمت الکتروپمپ‏ مارک Pentax ساخت ایتالیا

قیمت
(ریال)

دهانه خروجی
(اینچ)

دهانه
ورودی
(اینچ)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت
(hp)

نوع پمپ (دو پروانه)

مدل

ردیف

تماس بگیرید

۱

۱

۴٫۵

۴۲

۱

 تک ‏فاز

CB100/00

۱

تماس بگیرید

۱

۱

۴٫۵

۴۲

۱

برنجی- تک‏ فاز

CB100/01

۲

تماس بگیرید

۱

۱¼

۶

۵۳

۱٫۵

 تک‏ فاز

CB160/00

۳

تماس بگیرید

۱

۱¼

۶

۵۳

۱٫۵

برنجی- تک‏ فاز

CB160/01

۴

تماس بگیرید

۱

۱¼

۷٫۵

۵۸

۲

تک ‏فاز

CB210/00

۵

تماس بگیرید

۱

۱¼

۷٫۵

۵۸

۲

برنجی- تک‏ فاز

CB210/01

۶

تماس بگیرید

۱¼

۱½

۱۲

۶۶٫۹

۴

تک‏ فاز

CB400/00

۷

تماس بگیرید

۱¼

۱½

۱۲

۶۶٫۹

۴

برنجی- تک‏ فاز

CB400/01

۸

تماس بگیرید

۱

۱

۴٫۵

۴۲

۱

سه‏ فاز

CBT100/00

۹

تماس بگیرید

۱

۱

۴٫۵

۴۲

۱

برنجی – سه ‏فاز

CBT100/01

۱۰

تماس بگیرید

۱

۱¼

۶

۵۳

۱٫۵

– سه‏ فاز

CBT160/00

۱۱

تماس بگیرید

۱

۱¼

۶

۵۳

۱٫۵

برنجی- سه ‏فاز

CBT160/01

۱۲

تماس بگیرید

۱

۱¼

۷٫۵

۵۸

۲

سه‏ فاز

CBT210/00

۱۳

تماس بگیرید

۱

۱¼

۷٫۵

۵۸

۲

برنجی – سه‏ فاز

CBT210/01

۱۴

تماس بگیرید

۱

۱¼

۹

۶۴

۳

سه‏ فاز

CBT310/00

۱۵

تماس بگیرید

۱

۱¼

۹

۶۴

۳

برنجی- سه‏ فاز

CBT310/01

۱۶

تماس بگیرید

۱¼

۱½

۱۲

۶۶٫۹

۴

سه‏ فاز

CBT400/00

۱۷

تماس بگیرید

۱¼

۱½

۱۲

۸۶٫۹

۴

برنجی- سه ‏فاز

CBT400/01

۱۸

تماس بگیرید

۱¼

۱½

۱۲

۷۸٫۷

۵٫۵

سه‏ فاز

CBT600/00

۱۹

تماس بگیرید

۱¼

۱½

۱۲

۷۸٫۷

۵٫۵

برنجی- سه‏ فاز

CBT600/01

۲۰

تماس بگیرید

۱¼

۱½

۱۵

۹۰

۷٫۵

سه ‏فاز

CBT751/00

۲۱

تماس بگیرید

۱¼

۱½

۱۵

۹۰

۷٫۵

سه ‏فاز

CBT751/01

۲۲

تماس بگیرید

۱¼

۲

۳۰

۷۷

۷٫۵

سه‏ فاز

CBT800

۲۳

تماس بگیرید

۱¼

۲

۳۰

۸۶٫۴

۱۰

سه‏ فاز

CBT1000

۲۴

تماس بگیرید

۱¼

۲

۳۰

۹۳٫۶

۱۲٫۵

سه‏ فاز

CBT1250

۲۵

تماس بگیرید

۱¼

۲

۳۶

۹۸٫۷

۱۵

سه ‏فاز

CBT1500

۲۶

تماس بگیرید

۱¼

۱½

۹

۳۹٫۵

۱٫۵

تک ‏فاز

MB150/00

۲۷

تماس بگیرید

۱¼

۱½

۹

۴۳

۲٫۲

 تک ‏فاز

MB200/00

۲۸

تماس بگیرید

۱¼

۱½

۱۲

۴۹

۳

 سه ‏فاز

MBT300/00

۲۹

لیست قیمت الکتروپمپ‏ های مارک Pentax ساخت ایتالیا

قیمت(ریال)

دهانه خروجی (اینچ)

دهانه ورودی (اینچ)

حداکثر آبدهی
(m3/h)

حداکثر ارتفاع
(m)

قدرت
(hp)

نوع پمپ

مدل

ردیف

تماس بگیرید

۲

۲

۳۰

۲۴٫۵

۱٫۵

۱٫۵ اسب ارتفاع بالا تک ‏فاز

CH150

۱

تماس بگیرید

۲

۲

۳۰

۲۸

۲

دو اینچ دو اسب ارتفاع بالا تک‏ فاز

CH200

۲

تماس بگیرید

۲

۲

۳۰

۳۳٫۵

۳

سه اینچ اسب ارتفاع بالا تک ‏فاز

CH300

۳

تماس بگیرید

۲

۲

۳۰

۲۸

۲

دو اینچ دو اسب ارتفاع بالا سه ‏فاز

CHT200

۴

تماس بگیرید

۲

۲

۳۰

۳۳٫۵

۳

دو اینچ سه اسب ارتفاع بالا سه‏ فاز

CHT300

۵

تماس بگیرید

۲

۳

۴۲

۳۱٫۵

۴

چهار اینچ اسب ارتفاع بالا سه ‏فاز

CHT400

۶

تماس بگیرید

۲

۳

۴۲

۳۷

۵٫۵

دو اینچ پنج و نیم اسب ارتفاع بالا سه ‏فاز

CHT550

۷

تماس بگیرید

۳

۳

۶۲

۱۱٫۶

۱٫۵

سه اینچ یک و نیم اسب

CL150/3

۸

تماس بگیرید

۳

۳

۶۲

۱۳٫۶

۲

سه اینچ دو اسب تک ‏فاز

CL200/3

۹

تماس بگیرید

۲

۲

۱۸

۱۲٫۶

۱

دو اینچ یک اسب تک ‏فاز

CS100/2

۱۰

تماس بگیرید

۲

۲

۴۸

۱۲٫۳

۱٫۵

دو اینچ یک و نیم اسب تک ‏فاز

CS150/2

۱۱

تماس بگیرید

۲

۲

۱۸

۱۷٫۵

۱

دو اینچ یک اسب تک ‏فاز

CSB100/2

۱۲

تماس بگیرید

۲

۲

۲۴

۲۱٫۵

۱٫۵

دو اینچ یک و نیم اسب تک ‏فاز

CSB150/2

۱۳

تماس بگیرید

۲

۲

۵۴

۱۳٫۸

۲

دو اینچ دو اسب تک ‏فاز

CS200/2

۱۴

تماس بگیرید

۳

۳

۵۴

۱۴٫۲

۲

سه اینچ دو اسب تک ‏فاز

CS200/3

۱۵

تماس بگیرید

۳

۳

۶۰

۱۷٫۵

۳

سه اینچ سه اسب تک‏ فاز

CS300/3

۱۶

تماس بگیرید

۳

۳

۷۲

۲۱٫۵

۴

سه اینچ چهار اسب تک ‏فاز

CS400/3

۱۷

تماس بگیرید

۴

۴

۹۶

۱۳٫۵

۴٫۵

چهار اینچ چهار و نیم اسب تک ‏فاز

CS450/4

۱۸

تماس بگیرید

۲

۲

۴۸

۱۲٫۳

۱٫۵

دو اینچ یک و نیم اسب سه‏ فاز

CST150/2

۱۹

تماس بگیرید

۲

۲

۵۴

۱۳٫۸

۲

دو اینچ دو اسب سه‏ فاز

CST200/2

۲۰

تماس بگیرید

۳

۳

۶۰

۱۷٫۵

۳

سه اسب سه اینچ سه‏ فاز

CST300/3

۲۱

تماس بگیرید

۳

۳

۷۲

۲۱٫۵

۴

چهار اسب سه اینچ سه‏ فاز

CST400/3

۲۲

تماس بگیرید

۴

۴

۹۶

۱۳٫۵

۴

چهار اسب چهار اینچ سه ‏فاز

CST450/4

۲۳

تماس بگیرید

۴

۴

۹۶

۱۷

۵٫۵

پنج و نیم اسب چهار اینچ سه ‏فاز

CST550/4

۲۴


یک نظر بدهید

تلفن: 8842 8832

فکس: 8862 8832

تالار گفتمان صنعتی

شرکت پترو کاسپین sign up form


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non

شرکت پترو کاسپینlogin form