ورود به صفحه اصلی سایت  ارتباط با ما  بلاگ اطلاع رسانی شرکت پترو کاسپین  اخبار شرکت پترو کاسپین  دانشنامه اطلاعات عمومی شرکت پتروکاسپین   دانلود کاتالوگ پترو کاسپین   لیست قیمت محصولات پترو کاسپین   فرم استخدام در شرکت پترو کاسپین   درباره شرکت پترو کاسپین
English فارسی Türk العربية Russian Çin
تماس با ما
021-41805
88328842

لوله آلومینیومی

درﺻﻨﻌﺖ، آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﭘﺲ از ﻓﻮﻻد در ردﻳﻒ دوم از ﻧﻈﺮ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻓﻠﺰ ﻗﺮار دارد. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻳﻊ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮاص وﻳﮋه آن اﺳﺖ. ﺟﺮم ﺣﺠﻤﯽ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم در ﺣﺪود ﻳﮏ ﺳﻮم ﻓﻮﻻد ﻳﺎ ﻣﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﻪ وزن ﺑﻌﻀﯽ از آﻟﻴﺎژﻫﺎی آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم از ﻓﻮﻻد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم وآﻟﻴﺎژﻫﺎی آن دارای ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ و ﮔﺮﻣﺎﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻧﻮر و ﮔﺮﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم وآﻟﻴﺎژﻫﺎی آن دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﻳﺨﺘﻪﮔﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﮑﻞ ﭘﺬﻳﺮی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ: ﻟﻮﻟﻪ، ﭘﺮوﻓﻴﻞ، ﻧﺒﺸﯽ و… دارﻧﺪ.

منبع: سایت رسمی لوله و تیوب – زیر مجموعه شرکت پترو کاسپین

 

ارائه مشاوره تخصصی در زمینه طراحی،ساخت قالب، تولید مقاطع آلومینیومی استاندارد و الیاژی،انجام عملیات حرارتی و پیر سختی ، آنادایزینگ در طیف رنگ متنوع
تولید لوله آلومینیومی در قطر های مختلف
تولید تسمه ، چهار پهلو و میلگرد آلومینیوم
تامین کننده پروفیل های آلومینیومی صنعتی و اختصاصی
تولید پروفیل های آلیاژی از گروه ۱۰۰۰ تا ۷۰۰۰
توان اکسترود انواع بیلت آلومینیومی از قطر ۶ تا ۱۲ اینچ وتولید پروفیل تا سطح ۳۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر
دارای پیشرفته ترین تجهیزات کوره های القایی و کوره های ایجینگ برقی با طول ۱۴ متر
انجام عملیات حرارتی و کار سرد اکستروژن با در اختیار داشتن کوره عمودی حرارتی انحلالی ( سولوشن ) و کوئنج
گسترده ترین مجموعه در زمینه ساخت قالب از نظر وسعت و امکانات و بهره گیری از دستگاه ها و ماشین ابزار های مطابق فن آوری روز دنیا
دارای واحد های ، آنادایزینگ و آبکاری در طیف رنگ های متنوع و براش

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

یک نظر بدهید

تلفن: 8842 8832

فکس: 8862 8832

تالار گفتمان صنعتی

شرکت پترو کاسپین sign up form


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non

شرکت پترو کاسپینlogin form