ورود به صفحه اصلی سایت  ارتباط با ما  بلاگ اطلاع رسانی شرکت پترو کاسپین  اخبار شرکت پترو کاسپین  دانشنامه اطلاعات عمومی شرکت پتروکاسپین   دانلود کاتالوگ پترو کاسپین   لیست قیمت محصولات پترو کاسپین   فرم استخدام در شرکت پترو کاسپین   درباره شرکت پترو کاسپین
English فارسی Türk العربية Russian Çin
تماس با ما
021-41805
88328842

فلنج کور

از این نوع فلنج ها برای مسدود کردن انتهای سیستم های لوله کشی شیرها و منفذهای ظروف تحت فشار استفاده می شود فلنج های کور از نظر فشار داخلی و بار بر روی پیچ ها مخصوصاً در اندازه های بزرگتر نسبت به تمام فلنج های دیگر تحت فشار بیشتری قرار می گیرند و چون ماکزیمم فشار تنش در این نوع فلنج ها تنش خمشی در مرکز موثر است از این نظر مقدار تنش نسبت به فلنج های دیگر زیادتر انتخاب می شود و در محل هایی که درجه حرارت فاکتور مهمی است، یا مسئله ضربه قوچ (Water Hammer) وجود دارد ، به جای فلنج کور از ترکیب فلنج گردندار جوشی و درپوش (Cap) استفاده می شود.

فلنج کور فولادی

توضیح فارسی : فلنج کور فولادی
فلنج ها صفحاتی مدور (در موارد خاص به شکل مربع ، لوزی وبیضی) می باشند که در اطراف آن چند سوراخ به منظور عبور پیچ جهت اتصال به فلنج مقابل تعبیه گردیده است. ضخامت فلنج ها و تعداد و قطر سوراخها با توجه به استانداردها تعیین گردیده است.

فلنج کور

 

از این نوع فلنج ها برای مسدود کردن انتهای سیستم های لوله کشی شیرها و منفذهای ظروف تحت فشار استفاده می شود.

فلنج های کور از نظر فشار داخلی و بار بر روی پیچ ها مخصوصاً در اندازه های بزرگتر نسبت به تمام فلنج های دیگر تحت فشار بیشتری قرار می گیرند و چون ماکزیمم فشار تنش در این نوع فلنج ها تنش خمشی در مرکز موثر است از این نظر مقدار تنش نسبت به فلنج های دیگر زیادتر انتخاب می شود و در محل هایی که درجه حرارت فاکتور مهمی است، یا مسئله ضربه قوچ (Water Hammer) وجود دارد ، به جای فلنج کور از ترکیب فلنج گردندار جوشی و درپوش (Cap) استفاده می شود.

 فلنجهای کور صفحه های گرد بسته ای میباشند که در انتهای مسیر لوله کشی و یا جهت تست خطوط پایپینگ به وسیله چند پیچ و یک عدد واشر آببندی که به اصطلاح به آن واشر گسکیت نیز میگویند مهار میگردند.فلنجهای کور فشار بیشتری را نسبت به سایر فلنجها تحمل میکنند از این رو نوع متریال مصرفی در اینگونه فلنجها از اهمیت ویژه ای برخوردار است .فلنجهای کور نیز مانند سایر فلنجها دارای استانداردهای DIN  آلمان و ANSI اروپا میتوانند باشند ابعاد این فلنجها نیز بسته به سایز ولو یا اتصال مورد نظر که فلنج کور روی آن قرار میگیرد میتواند متفاوت باشد این فلنجها در سایزهای ۱/۲ اینچ الی ۱۲۰ اینچ در استانداردهای درخواستی تولید و عرضه میگردد
NPS 1¼
Class ۱۵۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۶۰۰ ۹۰۰ ۱۵۰۰ ۲۵۰۰
Diameter – D ۱۱۵ ۱۳۵ ۱۲۵ ۱۳۵ ۱۶۰ ۱۶۰ ۱۸۵
Height – B ۱۴٫۳ ۱۷٫۵ ۲۰٫۷ ۲۰٫۷ ۲۸٫۶ ۲۸٫۶ ۳۸٫۱
۱۵٫۹ ۱۹٫۱ ۲۷٫۱ ۲۷٫۱ ۳۵ ۳۵ ۴۴٫۵
Diameter – G ۶۳٫۵ ۶۳٫۵ ۶۳٫۵ ۶۳٫۵ ۶۳٫۵ ۶۳٫۵ ۶۳٫۵
Diameter – K ۸۸٫۹ ۹۸٫۴ ۹۸٫۴ ۹۸٫۴ ۱۱۱٫۱ ۱۱۱٫۱ ۱۳۰
Bolt Holes ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
Diameter – L ۱۵٫۹ ۱۹٫۱ ۱۹٫۱ ۱۹٫۱ ۲۵٫۴ ۲۵٫۴ ۲۸٫۶
Stud Bolts Diameter x Length
Diameter (in) ۱/۲ ۵/۸ ۵/۸ ۵/۸ ۷/۸ ۷/۸ ۱
Length (mm) ۷۰ ۸۵ ۹۵ ۹۵ ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۵۰
NPS 3/4
Class ۱۵۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۶۰۰ ۹۰۰ ۱۵۰۰ ۲۵۰۰
Diameter – D ۱۰۰ ۱۱۵ ۱۱۵ ۱۱۵ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۴۰
Height – B ۱۱٫۲ ۱۴٫۳ ۱۵٫۹ ۱۵٫۹ ۲۵٫۴ ۲۵٫۴ ۳۱٫۸
۱۲٫۸ ۱۵٫۹ ۲۲٫۳ ۲۲٫۳ ۳۱٫۸ ۳۱٫۸ ۳۸٫۲
Diameter – G ۴۲٫۹ ۴۲٫۹ ۴۲٫۹ ۴۲٫۹ ۴۲٫۹ ۴۲٫۹ ۴۲٫۹
Diameter – K ۶۹٫۹ ۸۲٫۶ ۸۲٫۶ ۸۲٫۶ ۸۸٫۹ ۸۸٫۹ ۹۵
Bolt Holes ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
Diameter – L ۱۵٫۹ ۱۹٫۱ ۱۹٫۱ ۱۹٫۱ ۲۲٫۲ ۲۲٫۲ ۲۲٫۲
Stud Bolts Diameter x Length
Diameter (in) ۱/۲ ۵/۸ ۵/۸ ۵/۸ ۳/۴ ۳/۴ ۳/۴
Length (mm) ۶۵ ۷۵ ۹۰ ۹۰ ۱۱۵ ۱۱۵ ۱۲۵
NPS 1
Class ۱۵۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۶۰۰ ۹۰۰ ۱۵۰۰ ۲۵۰۰
Diameter – D ۱۱۰ ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۶۰
Height – B ۱۲٫۷ ۱۵٫۹ ۱۷٫۵ ۱۷٫۵ ۲۸٫۶ ۲۸٫۶ ۳۵
۱۴٫۳ ۱۷٫۵ ۲۳٫۹ ۲۳٫۹ ۳۵ ۳۵ ۴۱٫۴
Diameter – G ۵۰٫۸ ۵۰٫۸ ۵۰٫۸ ۵۰٫۸ ۵۰٫۸ ۵۰٫۸ ۵۰٫۸
Diameter – K ۷۹٫۴ ۸۸٫۹ ۸۸٫۹ ۸۸٫۹ ۱۰۱٫۶ ۱۰۱٫۶ ۱۰۷٫۴
Bolt Holes ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
Diameter – L ۱۵٫۹ ۱۹٫۱ ۱۹٫۱ ۱۹٫۱ ۲۵٫۴ ۲۵٫۴ ۲۵٫۴
Stud Bolts Diameter x Length
Diameter (in) ۱/۲ ۵/۸ ۵/۸ ۵/۸ ۷/۸ ۷/۸ ۷/۸
Length (mm) ۶۵ ۷۵ ۹۰ ۹۰ ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۴۰
NPS 1¼
Class ۱۵۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۶۰۰ ۹۰۰ ۱۵۰۰ ۲۵۰۰
Diameter – D ۱۱۵ ۱۳۵ ۱۲۵ ۱۳۵ ۱۶۰ ۱۶۰ ۱۸۵
Height – B ۱۴٫۳ ۱۷٫۵ ۲۰٫۷ ۲۰٫۷ ۲۸٫۶ ۲۸٫۶ ۳۸٫۱
۱۵٫۹ ۱۹٫۱ ۲۷٫۱ ۲۷٫۱ ۳۵ ۳۵ ۴۴٫۵
Diameter – G ۶۳٫۵ ۶۳٫۵ ۶۳٫۵ ۶۳٫۵ ۶۳٫۵ ۶۳٫۵ ۶۳٫۵
Diameter – K ۸۸٫۹ ۹۸٫۴ ۹۸٫۴ ۹۸٫۴ ۱۱۱٫۱ ۱۱۱٫۱ ۱۳۰
Bolt Holes ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
Diameter – L ۱۵٫۹ ۱۹٫۱ ۱۹٫۱ ۱۹٫۱ ۲۵٫۴ ۲۵٫۴ ۲۸٫۶
Stud Bolts Diameter x Length
Diameter (in) ۱/۲ ۵/۸ ۵/۸ ۵/۸ ۷/۸ ۷/۸ ۱
Length (mm) ۷۰ ۸۵ ۹۵ ۹۵ ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۵۰
NPS 1½
Class ۱۵۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۶۰۰ ۹۰۰ ۱۵۰۰ ۲۵۰۰
Diameter – D ۱۲۵ ۱۵۵ ۱۵۵ ۱۵۵ ۱۸۰ ۱۸۰ ۲۰۵
Height – B ۱۵٫۹ ۱۹٫۱ ۲۲٫۳ ۲۲٫۳ ۳۱٫۸ ۳۱٫۸ ۴۴٫۵
۱۷٫۵ ۲۰٫۷ ۲۸٫۷ ۲۸٫۷ ۳۸٫۲ ۳۸٫۲ ۵۰٫۹
Diameter – G ۷۳ ۷۳ ۷۳ ۷۳ ۷۳ ۷۳ ۷۳
Diameter – K ۹۸٫۴ ۱۱۴٫۳ ۱۱۴٫۳ ۱۱۴٫۳ ۱۲۳٫۸ ۱۲۳٫۸ ۱۴۶
Bolt Holes ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
Diameter – L ۱۵٫۹ ۲۲٫۲ ۲۲٫۲ ۲۲٫۲ ۲۸٫۶ ۲۸٫۶ ۳۱٫۸
Stud Bolts Diameter x Length
Diameter (in) ۱/۲ ۳/۴ ۳/۴ ۳/۴ ۱ ۱ ۱ ۱/۸
Length (mm) ۷۰ ۹۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۴۰ ۱۴۰ ۱۷۰
NPS 2
Class ۱۵۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۶۰۰ ۹۰۰ ۱۵۰۰ ۲۵۰۰
Diameter – D ۱۵۰ ۱۶۵ ۱۶۵ ۱۶۵ ۲۱۵ ۲۱۵ ۲۳۵
Height – B ۱۷٫۵ ۲۰٫۷ ۲۵٫۴ ۲۵٫۴ ۳۸٫۱ ۳۸٫۱ ۵۰٫۹
۱۹٫۱ ۲۲٫۳ ۳۱٫۸ ۳۱٫۸ ۴۴٫۵ ۴۴٫۵ ۵۷٫۳
Diameter – G ۹۱٫۹ ۹۱٫۹ ۹۱٫۹ ۹۱٫۹ ۹۱٫۹ ۹۱٫۹ ۹۱٫۹
Diameter – K ۱۲۰٫۷ ۱۲۷ ۱۲۷ ۱۲۷ ۱۶۵٫۱ ۱۶۵٫۱ ۱۷۱٫۴
Bolt Holes ۴ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
Diameter – L ۱۹٫۱ ۱۹٫۱ ۱۹٫۱ ۱۹٫۱ ۲۵٫۴ ۲۵٫۴ ۲۸٫۶
Stud Bolts Diameter x Length
Diameter (in) ۵/۸ ۵/۸ ۵/۸ ۵/۸ ۷/۸ ۷/۸ ۱
Length (mm) ۸۵ ۹۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۴۵ ۱۴۵ ۱۸۰
NPS 2½
Class ۱۵۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۶۰۰ ۹۰۰ ۱۵۰۰ ۲۵۰۰
Diameter – D ۱۸۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۲۴۵ ۲۴۵ ۲۶۵
Height – B ۲۰٫۷ ۲۳٫۹ ۲۸٫۶ ۲۸٫۶ ۴۱٫۳ ۴۱٫۳ ۵۷٫۲
۲۲٫۳ ۲۵٫۵ ۳۵ ۳۵ ۴۷٫۷ ۴۷٫۷ ۶۳٫۶
Diameter – G ۱۰۴٫۶ ۱۰۴٫۶ ۱۰۴٫۶ ۱۰۴٫۶ ۱۰۴٫۶ ۱۰۴٫۶ ۱۰۴٫۶
Diameter – K ۱۳۹٫۷ ۱۴۹٫۲ ۱۴۹٫۲ ۱۴۹٫۲ ۱۹۰٫۵ ۱۹۰٫۵ ۱۹۷
Bolt Holes ۴ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
Diameter – L ۱۹٫۱ ۲۲٫۲ ۲۲٫۲ ۲۲٫۲ ۲۸٫۶ ۲۸٫۶ ۳۱٫۸
Stud Bolts Diameter x Length
Diameter (in) ۵/۸ ۳/۴ ۳/۴ ۳/۴ ۱ ۱ ۱ ۱/۸
Length (mm) ۹۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۶۰ ۱۶۰ ۱۹۵
NPS 3
Class ۱۵۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۶۰۰ ۹۰۰ ۱۵۰۰ ۲۵۰۰
Diameter – D ۱۹۰ ۲۱۰ ۲۱۰ ۲۱۰ ۲۴۰ ۲۶۵ ۳۰۵
Height – B ۲۲٫۳ ۲۷ ۳۱٫۸ ۳۱٫۸ ۳۸٫۱ ۴۷٫۷ ۶۶٫۷
۲۳٫۹ ۲۸٫۶ ۳۸٫۲ ۳۸٫۲ ۴۴٫۵ ۵۴٫۱ ۷۳٫۱
Diameter – G ۱۲۷ ۱۲۷ ۱۲۷ ۱۲۷ ۱۲۷ ۱۲۷ ۱۲۷
Diameter – K ۱۵۲٫۴ ۱۶۸٫۳ ۱۶۸٫۳ ۱۶۸٫۳ ۱۹۰٫۵ ۲۰۵ ۲۳۰
Bolt Holes ۴ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
Diameter – L ۱۹٫۱ ۲۲٫۲ ۲۲٫۲ ۲۲٫۲ ۲۵٫۴ ۳۱٫۸ ۳۴٫۹
Stud Bolts Diameter x Length
Diameter (in) ۵/۸ ۳/۴ ۳/۴ ۳/۴ ۷/۸ ۱ ۱/۸ ۱ ۱/۴
Length (mm) ۹۰ ۱۱۰ ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۴۵ ۱۸۰ ۲۲۰
۳½
Class ۱۵۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۶۰۰ ۹۰۰ ۱۵۰۰ ۲۵۰۰
Diameter – D ۲۱۵ ۲۳۰ ۲۳۰ ۲۳۰
Height – B ۲۲٫۳ ۲۸٫۶ ۳۵ ۳۵
۲۳٫۹ ۳۰٫۲ ۴۱٫۴ ۴۱٫۴
Diameter – G ۱۳۹٫۷ ۱۳۹٫۷ ۱۳۹٫۷ ۱۳۹٫۷
Diameter – K ۱۷۷٫۸ ۱۸۴٫۲ ۱۸۴٫۲ ۱۸۴٫۲
Bolt Holes ۸ ۸ ۸ ۸
Diameter – L ۱۹٫۱ ۲۲٫۲ ۲۵٫۴ ۲۵٫۴
Stud Bolts Diameter x Length
Diameter (in) ۵/۸ ۳/۴ ۷/۸ ۷/۸
Length (mm) ۹۰ ۱۱۰ ۱۴۰ ۱۴۰
NPS 4
Class ۱۵۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۶۰۰ ۹۰۰ ۱۵۰۰ ۲۵۰۰
Diameter – D ۲۳۰ ۲۵۵ ۲۵۴ ۲۷۵ ۲۹۰ ۳۱۰ ۳۵۵
Height – B ۲۲٫۳ ۳۰٫۲ ۳۵ ۳۸٫۱ ۴۴٫۵ ۵۴ ۷۶٫۲
۲۳٫۹ ۳۱٫۸ ۴۱٫۴ ۴۴٫۵ ۵۰٫۹ ۶۰٫۴ ۸۲٫۶
Diameter – G ۱۵۷٫۲ ۱۵۷٫۲ ۱۵۷٫۲ ۱۵۷٫۲ ۱۵۷٫۲ ۱۵۷٫۲ ۱۵۷٫۲
Diameter – K ۱۹۰٫۵ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۱۵٫۹ ۲۳۵ ۲۴۰ ۲۷۳
Bolt Holes ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
Diameter – L ۱۹٫۱ ۲۲٫۲ ۲۵٫۴ ۲۵٫۴ ۳۱٫۸ ۳۴٫۹ ۴۱٫۳
Stud Bolts Diameter x Length
Diameter (in) ۵/۸ ۳/۴ ۷/۸ ۷/۸ ۱ ۱/۸ ۱ ۱/۴ ۱ ۱/۲
Length (mm) ۹۰ ۱۱۵ ۱۴۰ ۱۴۵ ۱۷۰ ۱۹۵ ۲۵۵
NPS 6
Class ۱۵۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۶۰۰ ۹۰۰ ۱۵۰۰ ۲۵۰۰
Diameter – D ۲۸۰ ۳۲۰ ۳۲۰ ۳۵۵ ۳۸۰ ۳۹۵ ۴۸۵
Height – B ۲۳٫۹ ۳۵ ۴۱٫۳ ۴۷٫۷ ۵۵٫۶ ۸۲٫۶ ۱۰۸
۲۵٫۵ ۳۶٫۶ ۴۷٫۷ ۵۴٫۳ ۶۲ ۸۹ ۱۱۴٫۴
Diameter – G ۲۱۵٫۹ ۲۱۵٫۹ ۲۱۵٫۹ ۲۱۵٫۹ ۲۱۵٫۹ ۲۱۵٫۹ ۲۱۵٫۹
Diameter – K ۲۴۱٫۳ ۲۶۹٫۹ ۲۶۹٫۹ ۲۹۲٫۱ ۳۱۷٫۵ ۳۲۰ ۳۶۸
Bolt Holes ۸ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۸
Diameter – L ۲۲٫۲ ۲۲٫۲ ۲۵٫۴ ۲۸٫۶ ۳۱٫۸ ۳۸٫۱ ۵۴
Stud Bolts Diameter x Length
Diameter (in) ۳/۴ ۳/۴ ۷/۸ ۱ ۱ ۱/۸ ۱ ۳/۸ ۲
Length (mm) ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۵۰ ۱۷۰ ۱۹۰ ۲۶۰ ۳۴۵

 

اطلاعات بیشتر


یک نظر بدهید

تلفن: 8842 8832

فکس: 8862 8832

تالار گفتمان صنعتی

شرکت پترو کاسپین sign up form


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non

شرکت پترو کاسپینlogin form