ورود به صفحه اصلی سایت  ارتباط با ما  بلاگ اطلاع رسانی شرکت پترو کاسپین  اخبار شرکت پترو کاسپین  دانشنامه اطلاعات عمومی شرکت پتروکاسپین   دانلود کاتالوگ پترو کاسپین   لیست قیمت محصولات پترو کاسپین   فرم استخدام در شرکت پترو کاسپین   درباره شرکت پترو کاسپین
English فارسی Türk العربية Russian Çin
تماس با ما
021-41805
88328842

تله بخار از نوع ترموستاتیک

تله بخار از نوع ترموستاتیک

این دسته از تله ھا، با استفاده از تشخیص دمای سیال ورودی عمل می نمایند و منحنی کارکرد آنھا ھمواره پایین تر از منحنی بخار اشباع میباشد. این تراپھا به سه دسته بندی میشوند.

 

  • تله بخار ترموستاتیک از نوع Liquid Expansion

 

بمنظورتخلیه کندانس سرد در ھنگام Shut down و قطع سیستم کاملًا مناسب می باشند و بایستی دقت شود که در دماھای بیش از ۱۰۰ درجه سانتیگراد بکار نروند. دارای قابلیت تخلیه ھوای بسیار عالی در ھنگام راه اندازی می باشند. به علت ساختار داخلی، این تله ھا، در اثر ازدیاد فشار که درنتیجه منجر به افزایش دما خواھد شد، بسته شد و ممکن است کندانس را به خوبی عبور ندھند وھرگز نباید در کاربردھایی که احتیاج به برداشت سریع آب از منطقه بخار دارند بکار روند. اساس کارتله ھای فوق با استفاده از کپسول حاوی مایع قابل انقباض و انبساط و دمای جوش کمتر از آب می باشد!

 

  • تله بخار ترموستاتیک از نوع Ballanced Pressure :

 

مدلھای این نوع تله ھا دارای کپسول کوچک محتوی مایع با دمای جوش پایین تر از آب می باشند ھنگامی که کندانس سرد و یا ھوا وارد تراپ شود، کپسول فوق کوچک و جمع می گردد و شیر خروجی تراپ را بازمی نماید که منجر به خروج کندانس خواھد شد. در صورت ورود بخار، به علت دمای بالای بخار، کپسول فوق منبسط شده و مانع خروج بخار خواھد شد. در اثر انتقال حرارت تراپ با محیط، کپسول مذکورمجددا سرد شده و شیر خروجی را باز می نماید . تراپ مذکور طوری طراحی شده است که به فشارسیال نیز واکنش نشان می دھد به طوری که در اثر ازدیاد فشار، زمان و دمای عملکرد تراپ نیز تغییر خواھد کرد و بدین صورت تراپ خود را با تغییرات فشار در سیستم ھماھنگ می نماید. این تراپھا کوچک،سبک و دارای قابلیت عبور کندانس به میزان زیاد نسبت به اندازه شان میباشند. قابلیت تخلیه ھوای

خوب در ھنگام راه اندازی سیستم را دارا بوده و حتی در مناطق سرد و در مواقع خاموشی سیستم

تقریبا غیر ممکن است که یخ بزنند. این تله ھا قابلیت تحمل بخار سوپر ھیت تا ۷۰ درجه سانتیگراد و

را دارند. دارای نگھداری بسیار ساده بوده و میتوان شیر و کپسول را به راحتی و بدون جداکردن تراپ

نظیر (Boiling pan) از خط تعویض نمود . از موارد استفاده این تله ھا می توان به ظروف گرم کننده

صنایع غذایی، ژاکتھای بخار, اتوکلاوھا و استرلیزه کنندھا در تجھیزات بیمارستانی، خشک کنھا رادیاتورھای بخار، خطوط اصلی توزیع بخار، سپریتورھا و… اشاره نمود .

 

  • تله بخار ترموستاتیک از نوع Bimettalic

مدلھای این نوع تله ھا نیز با استفاده از تفاوت دما بین کندانس و بخار کار مینمایند. اساس کار با استفاده از دو فلز با ضریب انتقال حرارت متفاوت می باشد که از دو سر به ھم جوش داده شده اند. این تله ھا دارای خط واکنش دما ثابت ھستند که به منظور تطبیق آنھا با منحنی اشباع، از دو یا چند المان در یک تله استفاده میگردد. این کار باعث تقویت تله شدھو باعث خواھد شد تا نیروی حاصل برای باز و یا بسته شدن تراپ زیادتر گردد. ھنگام ورود کندانس سرد به تله، المانھای فوق در حالت عادی و صاف قرار دارند و شیر خروجی تراپ بازمیباشد،به محض رسیدن کندانس داغ یابخار،المانھای فوق به حالت منحنی درآمده که منجربه بسته شدن شیرخروجی تراپ می شود. قابلیت تخلیه ھوای خوب حین راه اندازی سیستم، مقاومت در برابر ضربه چکش و کندانس خورنده بخار با فشار بالا و … از مزایای این تله ھا می باشند ضمن این که می توانند در محدوده گسترده ای کار نمایند. این تله ھا بعنوان شیر یکطرفه نیز عمل کرده و orrifice از فشار بدون نیاز به تغییر در قطر در صورت برگشت کندانس بسته خواھند شد و نگھداری و تعمیرات بسیار آسان را نیز دار می باشند. به علت این که این تله ھا زیر دمای بخار اشباع کار میکنند باید حتما در انتھای یک پایه خنک کننده نصب شوند.

. این تله ھا در مواردی که احتیاج به برداشت سریع کندانس از سیستم مناسب نبوده و در برابر تغییرات بار و یا فشار سریع عمل نمیکنند . نسبت به ناخالصھا و مواد خارجی داخل بخاربسیار حساس بوده و قبل از آنھا حتی بایستی از صافی استفاده نمود. موارد استفاده این نوع تله می باشد

اطلاعات بیشتر


یک نظر بدهید

تلفن: 8842 8832

فکس: 8862 8832

تالار گفتمان صنعتی

شرکت پترو کاسپین sign up form


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non

شرکت پترو کاسپینlogin form